Leman Dergisi | 26 Temmuz 2017 Kapağı

cumhuriyet davası karikatür
Tutuklu Cumhuriyet Gazetesi yazar-çizerleri 9 ay sonra Basın Bayramı'nda ilk duruşmaya çıkarıldı Tarihi savunmalara tanık olduk.

Yorumlar